خط مشی:

شرکت ناب ایگل آریا با پشتوانه سالها تجربه و اندوخته های علمی و عملی موسسین و نیروهای خود به عنوان سازمانی انتفاعی مصمم است با توکل به عنایت خداوند متعال و با نیت پاک، افکار پویا و بازوان توانای ایرانی، و با رویکرد تعهد، بهره وری و توسعه پایدار در تحقق طرحها و پروژه ها، ضمن جلب و ارتقای سطح رضایت مندی کارفرمایان، بقا و رشد خود را تضمین نماید. در همین راستا اهداف و مقاصد زیر با همفکری کارکنان مجموعه تنظیم و با مشارکت مؤثر ایشان حمایت می گردد:

  • تعامل اثر بخش با تمامی ذینفعان و عوامل پروژه ها

  • اعمال مدیریت و مهندسی ارزش در تمامی فعالیت ها و پروژه های شرکت

  • آگاهی برزو و کاربری سازمان از استانداردها، فن آوری و مصالح نوین

  • ارتقای فرهنگ کیفیت در تمامی مراحل مدیریت، اجرا و تحویل پروژه ها

  • تخصیص مناسب منابع مالی و فنی در انجام تعهدات

  • جذب، همراهی و توسعه منابع انسانی کارآمد و متعهد

  • تعهد مسئولانه در قبال الزامات ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی