پروژه ساختمان مسکونی دلجو-قیطریه:

موضوع پیمان:مدیریت پیمان اجرای عملیات ساخت ساختمان مسکونی

کارفرما: بخش خصوصی

مشاور: گروه معماری پاسارگاد

محل پروژه: تهران-قیطریه

مدت پیمان: 15ماه

تاریخ شروع: 92/06/20

محدوده کاری و شرح کلی پروژه:

اجرای کامل و دقیق آپارتمان مسکونی از بهترین مواد ،مصالح و تجهیزات و بکارگیری مجرب ترین پیمانکاران درهر بخش با زیربنای بیش از 2600 متر مربع واقع در شهر تهران از مرحله  تخریب و گودبرداری (با رعایت تمامی قوانین و ضوابط شهرداری )تا تکمیل و تحویل کلید به مالکین .