پروژه سوله ورزشی راوند کاشان:

موضوع پیمان: تکمیل ساختمان سوله ورزشی راوند شامل عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیک و برق

کارفرما: سازمان عمران و بهسازی شهر کاشان

مشاور: مهندسین مشاور مهر آرازان شهر(مهار)

محل پروژه: کاشان

مدت پیمان: 20ماه

تاریخ شروع: 92/11/10

محدوده کاری و شرح کلی پروژه:

اجرای عملیات تکمیل سوله ورزشی راوند کاشان شامل کلیه کارهای ابنیه شامل دیوار نمای پیرامونی ، اجرای اسکلت و سقف جایگاه تماشاچیان ،خاکبرداری و تحکیم بستر محوطه داخلی سوله ،اجرای کامل بخش سفت کاری و نازک کاری همه قسمت ها اعم از اتاق دوش و رختکن ،سالن بدنسازی ، سرویس بهداشتی، موتورخانه و غیره… اجرای کارهای مکانیکی و برق سوله…