پروژه کارخانه تولید کاغذ الیگودرز:

موضوع پیمان: انجام عملیات طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم (به روش EPC)

کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

مشاور: شرکت مهندسی وخدمات مدیریت پرمان پویش

محل پروژه: محدوده معدنی فسفات کوه لار واقع در چرام استان لرستان- شهرستان الیگودرز-شهرک صنعتی

مدت پیمان: 18 ماه

تاریخ شروع: 97/11/07

محدوده کاری و شرح کلی پروژه:

مطالعات مواد اولیه، مطالعات بازار محصول، طراحی و مهندسی پایه، طراحی و مهندسی تفصیلی، اجرای ساختمان های صنعتی، اداری، پشتیبانی، محوطه سازی ،تأمین خط تولید کارخانه، ، نصب و راه اندازی و آموزش شرکت FKI تایوان، تضمین کارایی کارخانه به مدت 24ماه، تأمین قطعات تجهیزات خط تولید به مدت 10سال