پروژه کارخانه ذغالشویی البرز مرکزی-سوادکوه:

موضوع پیمان: اجرای کلیه عملیات خاکی ،بتنی و ساختمانی در پروژه کارخانه ذغالشویی البرز مرکزی -سوادکوه

کارفرما: شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

مشاور: مهندسین مشاور معدن کاو

محل پروژه: مازندران-سوادکوه

مدت پیمان: 16 ماه

تاریخ شروع: 92/11/01

محدوده کاری و شرح کلی پروژه:

اجرای کلیه عملیات خاکی ،بتنی و ساختمانی در پروژه کارخانه ذغال شویی البرز مرکزی شامل تحکیم بستر با مصالح مناسب و همچنین احداث تمامی سوله ها(فرآوری اصلی و انبار و تعمیرگاه) ،ساختمان ها (مدیریت ، رستوران ورختکن ، آتش نشانی) ، سازه های صنعتی (تیکنر ،سرند ، نوار نقاله ،منبع تغذیه) و سایر سازه ها و تجهیزات جانبی (پارکینگ ، سازه مواد باطله و فرآورده و …) .